Chứng từ bán hàng

8 tháng trước

 CHỨNG TỪ BÁN HÀNG

Chức năng này cho phép người dùng tạo và quản lý dữ hiệu về chứng từ bán hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Để thực hiện tạo dữ liệu cho chứng từ, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập màn hình Bán hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng 

Truy cập Chứng từ bán hàng

Bước 2: Chọn thông tin chung cho chứng từ

Tại màn hình Danh sách, ấn nút [Thêm], màn hình Thêm mới hiển thị như sau:

  • Chứng từ chưa thanh toán kèm Phiếu xuất kho, Lập kèm hóa đơn:

 

Chứng từ bán hàng chưa thanh toán
  • Chứng từ thanh toán bằng tiền mặt kèm Phiếu xuất kho, Lập kèm hóa đơn:

 

Chứng từ thanh toán bằng tiền mặt

Tab Phiếu thu 

Tab Phiếu thu
  • Chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản kèm Phiếu xuất kho, Lập kèm hóa đơn:

 

Chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản

Tab Giấy báo có

Tab Giấy báo có

Với các tab chung khi thêm chứng từ bán hàng:

+ Tab Hóa đơn 

Tab Hóa đơn

+ Tab Phiếu xuất kho

Tab Phiếu xuất kho

+ Tab Thuế

Tab Thuế

+ Tab Giá vốn

Tab Giá vốn

+ Tab Thống kê

Tab Thống kê

Bước 3: Thêm mới dữ liệu cho chứng từ độc lập

Tại các tab thông tin người dùng nhập đủ và hợp lệ các thông tin ở trường (*) bắt buộc       

Đối với loại mã hàng có chiết khấu hoặc không chiết khấu, người dùng có thể chọn từ Loại chiết khấu dưới đây:

Loại chiết khấu

Bước 4: Thêm mới CTBH được tham chiếu từ chứng từ khác

Tại màn hình Thêm mới, chọn nút [Chức năng khác]. Chọn lập từ đơn mua hàng, màn hình hiển thị:

Chức năng khác

Khi người click vào button [Lấy dữ liệu], hệ thống sẽ load danh sách các đơn hàng bán được ghi sổ tương ứng trường khách hàng và trong khoảng thời gian được chọn với trạng thái = “Chưa thực hiện” và “Đang thực hiện”.

Lập từ đơn bán hàng

Tại màn hình Thêm mới, chọn nút [Chức năng khác]. Chọn lập từ chứng từ mua hàng, màn hình hiển thị:

Lập từ chứng từ mua hàng

Khi người click vào button [Lấy dữ liệu], hệ thống sẽ load danh sách các CT mua hàng được ghi sổ và có loại hàng là “Dịch vụ”

Sau khi chọn tình trạng thanh toán, phương thức thanh toán. Người dùng thêm các thông tin yêu cầu nhập tại các tab tương ứng với tình trạng thanh toán được chọn. Ấn nút [Lưu] để lưu một chứng từ bán hàng độc lập. Tại màn hình danh sách hiển thị CTBH vừa tạo:

Danh sách Chứng từ bán hàng

Trên đây là các bước thực hiện tạo Chứng từ bán hàng trên Kaike.

Kaike.vn

Danh mục