Bảng cân đối tài khoản

1 năm trước

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Bước 1: Truy cập giao diện Bảng cân đối tài khoản

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính, chọn Bảng cân đối tài khoản.

1. Truy cập bảng cân đổi tài khoản

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong bảng cân đối tài khoản

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo: Phần mềm cung cấp các tùy chọn.
    Đây là trường thông tin không bắt buộc, người dùng có thể để trống nếu muốn lọc thông tin bảng cân đối tài khoản theo mốc thời gian khác.
  • Từ ngày… đến ngày… : Cho phép người dùng nhập mốc thời gian muốn lọc thông tin bảng cân đối tài khoản khác với các tùy chọn có sẵn trên ô “Kỳ kế toán“. Đây là trường thông tin bắt buộc.
  • Bậc tài khoản: Cho phép người dùng chọn bậc tài khoản kế toán (Bậc 1, bậc 2, bậc 3). Đây là trường thông tin không bắt buộc. Người dùng có thể để trống nếu muốn xuất đầy đủ thông tin của bảng cân đối tài khoản (Hiển thị đầy đủ tài các tài khoản kế toán).
  • Mã: Trường hợp muốn lọc chi tiết theo bấc tài khoản, sau khi chọn bậc tài khoản, phần mềm sẽ hiển thị bảng mã Tài khoản theo bậc đã chọn. Người dùng tích chọn bậc tài khoản cần lọc

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng bấm chọn [ĐỒNG Ý].

2. Lọc dữ liệu

Bước 3: Kiểm tra thông tin của bảng cân đối tài khoản

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị bảng cân đối tài khoản theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

3. Bảng cân đối tài khoản

Trên đây là các bước lấy dữ liệu bảng cân đối tài khoản trên phần mềm kế toán Kaike Professional. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem sổ nhật ký – sổ cái 

Kaike.vn

Danh mục