Báo cáo chi tiết tồn kho

2 năm trước

BÁO CÁO CHI TIẾT TỒN KHO

Bước 1: Truy cập giao diện Báo cáo chi tiết tồn kho

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, chọn Báo cáo tồn kho, chọn Báo cáo chi tiết tồn kho.

1. Truy cập BC chi tiết tồn kho 

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Báo cáo chi tiết tồn kho

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo:Phần mềm hiển thị 12 kỳ báo cáo cho người dùng chọn.
  • Từ ngày – đến ngày: Tự động nhập theo kỳ báo cáo đã chọn.
  • Kho: Chọn kho chứa hàng hóa/thành phẩm. Đây là trường thông tin không bắt buộc.
  • Hàng hóa: Chọn loại mặt hàng cần lọc thông tin. Đây là trường thông tin bắt buộc. 

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [ĐỒNG Ý]

2. Lọc chi tiết tồn kho

Bước 3: Báo cáo chi tiết tồn kho

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo chi tiết tồn kho theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

3. BC chi tiết tồn kho 

 Hi vọng nội dung trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp tồn

Kaike.vn

Danh mục