Báo cáo tiền gửi ngân hàng

2 năm trước

BÁO CÁO TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Bước 1: Truy cập giao diện Ngân hàng – Báo cáo tiền gửi ngân hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, chọn Ngân hàng, chọn Báo cáo tiền gửi ngân hàng.

1. Truy cập Báo cáo tiền gửi ngân hàng

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Báo cáo

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

 • Kỳ báo cáo: Phần mềm cung cấp các tùy chọn:
  + Năm tài chính
  + Kỳ 1; Kỳ 2;…; Kỳ 10
  + Quý 1; Quý 2; Quý 3; Quý 4
  + 6 tháng đầu năm
  + 6 tháng cuối năm
  + Tùy chọn
  Đây là trường thông tin không bắt buộc, người dùng có thể để trống nếu muốn lọc thông tin bảng tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp theo mốc thời gian khác.
 • Từ ngày… đến ngày… : Cho phép người dùng nhập mốc thời gian muốn lọc thông tin khác với các tùy chọn có sẵn trên ô “Kỳ báo cáo“. Đây là trường thông tin bắt buộc.
 • TK kế toán: Người dùng tích chọn tài khoản 1112 – Tiền gửi ngân hàng. Đây là trường thông tin bắt buộc
 • Tài khoản NH: Người dùng cần chọn 1 số tài khoản để lên báo cáo tiền gửi ngân hàng

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng bấm chọn [ĐỒNG Ý].

2. Lấy dữ liệu báo cáo

Bước 3: Kiểm tra thông tin của Báo cáo

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo tiền gửi ngân hàng theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

3. Hiển thị báo cáo tiền gửi ngân hàng

Trên đây là các bước thực hiện xem Báo cáo tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Sổ nhật ký chi tiền mặt

Kaike.vn

Danh mục