Báo cáo tình hình tài chính

2 năm trước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Để truy theo dõi báo cáo tình hình tài chính, người dùng cần kết chuyển lãi lỗ và khóa sổ kế toán. 

Hướng dẫn Kết chuyển lãi lỗ

Bước 1: Truy cập giao diện Báo cáo tình hình tài chính

Đăng nhập Kaike Professional, truy cập menu Báo cáo, tại Báo tài chính , chọn Báo cáo tình hình tài chính.

1. Truy cập báo cáo tình hình tài chính

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Báo cáo tài chính

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

 • Kỳ báo cáo: Phần mềm cung cấp các tùy chọn:
  + Năm tài chính
  + Kỳ 1; Kỳ 2;…; Kỳ 10
  + Quý 1; Quý 2; Quý 3; Quý 4
  + 6 tháng đầu năm
  + 6 tháng cuối năm
  + Tùy chọn
  Đây là trường thông tin không bắt buộc, người dùng có thể để trống nếu muốn lọc thông tin bảng tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp theo mốc thời gian khác.
 • Từ ngày… đến ngày… : Cho phép người dùng nhập mốc thời gian muốn lọc thông tin khác với các tùy chọn có sẵn trên ô “Kỳ báo cáo“. Đây là trường thông tin bắt buộc.
 • Lập ngày: Chọn ngày lập báo cáo
 • Giám đốc: Giám đốc (thông tin không bắt buộc)

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [ĐỒNG Ý]

2. Nhập dữ liệu cần lọc trên báo cáo

Bước 3: Kiểm tra thông tin của báo cáo tình hình tài chính

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo tình hình tài chính theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

3. Báo cáo tình hình tài chính

Trên đây là các bước thực hiện xem Báo cáo tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kaike.vn

Danh mục