Báo cáo tổng hợp tồn kho

2 năm trước

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO

Bước 1: Truy cập giao diện Báo cáo tổng hợp tồn kho

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, chọn Báo cáo tồn kho , chọn Báo cáo Tổng hợp tồn kho.

1. Truy cập BC tổng hợp tồn kho

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Báo cáo

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo: Phần mềm hiển thị 12 kỳ báo cáo cho người dùng chọn.
  • Từ ngày – đến ngày: Tự động nhập theo kỳ báo cáo đã chọn.
  • Kho: Chọn kho chứa hàng hóa/thành phẩm. Người dùng có thể bỏ qua nếu muốn báo cáo hiển thị tất các các kho.
  • Hàng hóa: Chọn loại mặt hàng cần lọc thông tin. Người dùng có thể bỏ qua nếu muốn báo cáo hiển thị tất các mặt hàng.

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [ĐỒNG Ý]

2. Lọc dữ liệu báo cáo tổng hợp tồn kho

Bước 3: Báo cáo tổng hợp tồn kho

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo tổng hợp tồn kho theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

3. BC tổng hợp tồn kho

Trên đây là các bước lọc dữ liệu Báo cáo tổng hợp tồn kho trên phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Sổ nhật ký chi tiền mặt

Kaike.vn

Danh mục