Sổ nhật ký bán hàng

2 năm trước

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Bước 1: Truy cập giao diện Sổ nhật ký bán hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike , truy cập menu Báo cáo, tại Báo cáo bán hàng , chọn Sổ nhật ký  hàng.

1. Truy cập sổ nhật ký bán hàng

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Sổ nhật ký bán hàng

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo: Cho phép người dùng chọn thời gian muốn lọc thông tin Sổ nhật ký bán hàng. 
  • Từ ngày – đến ngày: Tự động nhập theo kỳ báo cáo đã chọn. Người dùng có thể chọn thời điểm khác ngoài các kỳ báo cáo đã có.

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [Lấy dữ liệu]

2. Chọn thời gian lọc sổ nhật ký bán hàng

Bước 3: Sổ nhật ký bán hàng

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Sổ nhật ký bán hàng theo các thời gian mà người dùng yêu cầu.

3. Hiển thị sổ nhật ký bán hàng

Tại đây, người dùng có thể lọc sổ nhật ký bán hàng với mốc thời gian khác, bằng cách bấm chọn nút [Lấy dữ liệu].

Tham khảo thêm Sổ nhật ký chi tiền gửi

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!.

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục