Sổ nhật ký mua hàng

8 tháng trước

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Bước 1: Truy cập giao diện Sổ nhật ký mua hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, tại Báo cáo mua hàng , chọn Sổ nhật ký mua hàng.

 
1. Truy cập sổ nhật ký mua hàng 

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Sổ nhật ký mua hàng

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo: Cho phép người dùng chọn thời gian muốn lọc thông tin Sổ nhật ký mua hàng. 
  • Từ ngày – đến ngày: Tự động nhập theo kỳ báo cáo đã chọn. Người dùng có thể chọn thời điểm khác ngoài các kỳ báo cáo đã có.

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [Lấy dữ liệu]

2. Lọc dữ liệu sổ nhật ký mua hàng 

Bước 3: Sổ nhật ký mua hàng

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Sổ nhật ký mua hàng theo các thời gian mà người dùng yêu cầu.

3. Hiển thị sổ nhật ký mua hàng

Tại đây, người dùng có thể lọc sổ nhật ký mua hàng với mốc thời gian khác, bằng cách bấm chọn nút [Lấy dữ liệu].

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết tồn kho

Kaike.vn

Danh mục