Tính lãi/lỗ

1 năm trước

TÍNH LÃI/LỖ

Bước 1: Truy cập báo cáo tính lãi/lỗ

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, tại Tổng hợp chọn Tính lãi/lỗ.

1.1 Truy cập giao diện tính lãi lỗ
1.2. Thêm tính lãi lỗ - Kaike Professional
1.2. Thêm tính lãi lỗ

Bước 2: Lọc điều kiện cần tính

Người dùng tiến hành nhập thời gian kết chuyển:

  • Kỳ báo cáo: Chọn kỳ báo cáo thích hợp
  • Từ ngày – Đến ngày: Tự động hiển thị theo kỳ báo cáo đã chọn

Bấm chọn [Đồng ý]

2. Chọn điều kiện thời gian kết chuyển

Bước 3: Nhập diễn giải kết chuyển

Người dùng nhập diễn giải tại thông tin chi tiết kết chuyển. Sau đó bấm chọn [Lưu]

4. Nhập diễn giải kết chuyển
5. Thông tin kết chuyển thành công

Trên đây là các bước thực hiện kết chuyển trên phần mềm Kaike. Hi vọng nội dung sẽ hữu ích cho bạn đọc.

 

Kaike.vn

Danh mục