Thiết lập chung

2 năm trước

THIẾT LẬP CHUNG

Thiết lập chung cho phép người dùng chọn các phương pháp, chế độ hiển thị của đơn vị tiền tệ, Quản lý hóa đơn, Mua hàng, Bán hàng, Thuế và một số cảnh báo khác trong phần mềm.

1. Truy cập giao diện thiết lập chung

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Cài đặt, tại Thiết lập tính năng chọn Thiết lập chung

1.1 Truy cập giao diện Thiết lập chung

Người dùng click vào biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa thông tin

1.2 Các nút sửa thông tin

2. Chỉnh sửa các thiết lập

Tại mục Chế độ kế toán, người dùng chỉ có quyền xem lại thông tin đã đã thực hiện nhập khi khởi tạo công ty trên phần mềm, không được phép thiết lập lại.

Các mục còn lại người dùng chỉnh sửa bằng cách tích chọn( Lưu ý: Phần mềm sẽ có tùy chọn sổ xuống để bấm chọn)

Tại mục Tiền tệ, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa thực hiện thiết lập những thông tin sau:

 • Đồng tiền hạch toán (mặc định là VND)
 • Cách đọc số 0 ở hàng chục
 • Cách đọc số 0 ở hàng nghìn
 • Hiển thị chữ ‘chẵn’ khi đọc số tiền 

Tại mục Quản lý hóa đơn, người dùng có thể thiết lập trạng thái “Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn”

Tại mục Mua hàng, người dùng có thể thiết lập trạng thái “Lấy đơn giá mua của vật tư hàng hóa khi lập đơn mua hàng, hợp đồng mua, chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, nhập kho khác”

Phần mềm sẽ cung cấp các tùy chọn cho người dùng:

 • Lấy theo đơn giá mua gần nhất trong danh mục
 • Lấy theo đơn giá mua ngầm định trong danh mục
 • Lấy theo đơn giá mua gần nhất của nhà cung cấp
 • Không ngầm định đơn giá mua

Tại mục Bán hàng, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa để thiết lập các trạng thái:

 • Lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng
 • Cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá mua gần nhất trong danh mục

Tại mục Thuế, người dùng bấm thiết lập các thông tin:

 • Phương pháp tính thuế GTGT
 • Quy định kỳ tính thuế
 • Nhóm Hàng hóa dịch vụ mua vào ngầm định khi nhập hóa đơn đầu vào
 • Có phát sinh mua hàng theo đơn giá sau thuế
 • Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế

Tại mục Khác, người dùng có thể thiết lập lại các chế độ cảnh báo trong ứng dụng so với mặc định ban đầu tương tự như các mục bên trên. Bao gồm:

 • Cảnh báo khi chi quá số tiền tồn tiền mặt hoặc tiền gửi
 • Cảnh báo khi hạch toán vượt ngưỡng nợ tối đa trên danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp
 • Cảnh báo khi nhập trùng hóa đơn đầu vào
 • Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn
 • Cách phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn Thiết lập chung. Việc kiểm tra và thay đổi một số thiết lập sẽ giúp người dùng có thể hiểu hơn về các cảnh báo cũng như chế độ hiển thị dữ liệu. 

Tham khảo thêm Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Email: hotro@kaike.vn

Kaike.vn

Danh mục