Thông tin công ty

1 năm trước

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG TY

Sau khi đăng ký và khởi tạo công ty tại phần mềm kế toán Kaike hoặc trong quá trình hoạt động, công ty có sự thay đổi về thông tin liên hệ, cơ cấu quản lý,… tài khoản quản trị hệ thống hoàn toàn có thể thay đổi thông tin công ty so với đăng ký ban đầu.

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Cài đặt, chọn Thông tin công ty.  

1.1 Truy cập thông tin công ty
1.1 Truy cập thông tin công ty

Hệ thống hiển thị các thông tin người dùng có thể chỉnh sửa:

  • Thông tin công ty
  • Thông tin liên hệ
  • Cơ quan thuế quản lý
  • Thông tin quản lý

Người dùng click vào biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa thông tin

1.2 Nút sửa thông tin công ty

 

 

Sau khi hoàn tất, người dùng nhấn chọn [LƯU].

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn Cập nhật thông tin công ty. Ngoài việc nhập thông tin cơ bản khi khởi tạo công ty tại bước đăng ký phần mềm, người dùng cần cập nhật các thông tin này để thuận lợi cho quá trình quản lý.

Các bài viết liên quan:

Quản lý người dùng trên phần mềm Kaike 

Kaike.vn

Danh mục