Thông tin công ty

8 tháng trước

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG TY

Sau khi đăng ký và khởi tạo công ty tại phần mềm kế toán Kaike hoặc trong quá trình hoạt động, công ty có sự thay đổi về thông tin liên hệ, cơ cấu quản lý,… tài khoản quản trị hệ thống hoàn toàn có thể thay đổi thông tin công ty so với đăng ký ban đầu.

 Bước 1: Truy cập giao diện cập nhật thông tin công ty

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Cài đặt, chọn Thông tin công ty.  

1. Truy cập thông tin công ty
2. Nút sửa thông tin công ty

Giao diện sẽ hiển thị ngay phần thông tin công ty để người dùng chỉnh sửa. Giao diện sẽ hiển thị ngay trang Thông tin công ty để người dùng kiểm tra và thay đổi

Bước 2: Cập nhật thông tin công ty

Người dùng bấm chọn biểu tượng Bút chỉnh sửa để thực hiện cập nhật:

3. Nhập lại thông tin cong ty và lưu thông tin công ty

Sau khi hoàn tất, người dùng bấm chọn [SỬA].

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn Cập nhật thông tin công ty. Ngoài việc nhập thông tin cơ bản khi khởi tạo công ty tại bước đăng ký phần mềm, người dùng cần cập nhật các thông tin này để thuận lợi cho quá trình quản lý thông tin. 

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem thiết lập chung

Kaike.vn

Danh mục