Danh mục Điều khoản thanh toán

1 năm trước

DANH MỤC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tại màn hình này người dùng có thể thêm mới điều khoản thanh toán cho doanh nghiệp mình.

Người dùng chọn Danh mục > Điều khoản thanh toán

Truy cập Điều khoản thanh toán
  • Bước 1: Để thêm mới điều khoản thanh toán, người dùng nhấn vào nút [Thêm]
  • Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

     

    Thêm điều khoản thanh toán
  • Bước 3: Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin điều khoản thanh toán của doanh nghiệp. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin điều khoản thanh toán vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.
    Danh sách Điều khoản thanh toán

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu điều khoản thanh toán Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục