Danh mục Tài khoản ngân hàng

2 năm trước

DANH MỤC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG – KAIKE PROFESSIONAL

Tại màn hình này người dùng có thể thêm mới tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập danh mục Tài khoản ngân hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng.

Truy cập Tài khoản ngân hàng

Bước 2: Thêm mới tài khoản ngân hàng

 • Người dùng bấm nút [THÊM] để thêm mới tài khoản ngân hàng.
 • Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.
  Thêm tài khoản ngân hàng
 • Tiếp theo nhấn nút [LƯU] để lưu lại thông tin tài khoản ngân hàng vừa tạo. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Thêm mới thành công”. Thông tin các tài khoản ngân hàng được thêm mới sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

   

  Danh sách tài khoản ngân hàng

  Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu tài khoản ngân hàng Kaike.

Kaike.vn

Danh mục