Đối tượng tập hợp chi phí

2 năm trước

THÊM ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ

Tại màn hình này người dùng được cho phép khai báo thông tin về từng đối tượng THCP phục vụ cho việc quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành.

Truy cập menu Danh mục, tại Chi phí chọn Đối tượng tập hợp chi phí

Truy cập đối tượng tập hợp chi phí

Trên màn hình danh mục Đối tượng tập hợp chi phí, người dùng click [THÊM] khi đó hệ thống hiển thị màn hình Thêm đối tượng tập hợp chi phí

Thêm Đối tượng tập hợp chi phí

Tại đây nếu Đối tượng tập hơp chi phí người dùng đã khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa thì chọn Loại, khi đó Mã đối tượng THCP hiển thị sản phẩm mà người dùng đã chọn trong danh sách

Đối tượng tập hơp chi phí chưa được khai báo trước đó người dùng chọn Khác, khi đó phần mềm cho phép nhập thông tin đối tượng

Hoàn tất thông tin người dùng nhấn [ LƯU]

Trên đây là các bước thêm mới Danh mục đối tượng tập hợp chi phí trong phần mềm kế toán Kaike. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Khoản mục chi phí
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518
Email: hotro@kaike.vn

Kaike.vn

Danh mục