Số dư đầu kỳ công nợ nhà cung cấp

2 năm trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP 

Chức năng này phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng là Nhà cung cấp (NCC).

Bước 1: Truy cập danh mục số dư đầu kỳ NCC

Truy cập vào menu Số dư đầu kỳ, chọn Công nợ nhà cung cung  Hoặc có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

1. Truy cập danh mục số dư đầu kỳ công nợ NCC

Bước 2: Chọn mục nhập số dư công nợ NCC

Người dùng bấm chọn theo các bước sau:

  • [Nhập số dư]
2.1. Bấm Nhập số dư

Lúc này, màn hình hiển thị bảng danh sách NCC với các cột thông tin số dư tài khoản công nợ. Người dùng tiếp tục bấm nút:

  • [Chi tiết công nợ] – biểu tượng ô vông có mũi tên, cột cuối cùng trên bảng.
2.2. Bấm Chi tiết 

Ngay sau đó, màn hình hiển thị bảng Nhập chi tiết công nợ NCC, để hiện thị dòng nhập liệu công nợ NCC, người dùng bấm chọn:

  • [Thêm dòng]
2.3. Bấm Thêm dòng

Tại màn hình này, hệ thống cho phép người dùng nhập dữ liệu theo từng NCC với Dư Nợ hoặc Dư có tương ứng.

Người nhập dữ liệu công nợ nhân viên theo tại dòng mới được thêm. 

  • Ngày hóa đơn/chứng từ 
  • Số hóa đơn/chứng từ 
  • Hạn thanh toán
  • Số còn phải trả : Cập nhật giá trị vào Dư có
  • Số trả trước : Cập nhật giá trị vào Dư nợ
  • Nhân viên: Người dùng chọn nhân viên theo trên chứng từ

Lưu ý: Chỉ nhập 1 trong hai trường giá trị Số còn phải trả hoặc Số trả trước.

Người dùng có thể bấm chọn [Thêm dòng] nếu cần nhập thêm số dư công nợ khác phát sinh từ NCC đó.

3.1. Nhập thông tin số dư dầu kỳ công nợ NCC

Sau đó bấm nút [Lưu].  Dữ liệu cập nhật vào màn Nhập chi tiết công nợ NCC. Tại đây, người dùng có thể nhập số dư công nợ của NCC khác nếu có. Thao tác như các bước bên trên.

3.1. Nhập thông tin số dư dầu kỳ công nợ NCC khác và lưu

=> Tiếp đó người dùng chọn [Lưu]hệ thống sẽ lưu dữ liệu và quay trở lại màn hình ban đầu.

3.3. Nhập công nợ ncc thành công - phần mềm Kaike Free
3.3. Nhập công nợ ncc thành công

Lưu ý: Số dư đầu kỳ là số được kết chuyển của năm tài chính kỳ trước. Quá trình nhập số dư đầu kỳ công nợ NCC cần thực hiện sau khi tạo các Danh mục đối tượng và trước khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán.

Kaike.vn

Danh mục