Số dư đầu kỳ tồn kho vật tư hàng hóa

2 năm trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HÓA

Chức năng này phép nhập số dư ban đầu cho các mã vật tư hàng hóa (VTHH) khi người dùng bắt đầu một kỳ kế toán.

Để thực hiện nhập số dư ban đầu, người dùng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào menu Số dư đầu kỳ, chọn Tồn kho VTHH

Truy cập Tồn kho vật tư hàng hóa

Sau đó người dùng chọn chức năng Nhập số dư

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ 

Sau khi chọn chức năng Nhập số dư, hệ thống hiển thị màn hình Nhập tồn kho VTHH

Nhập tồn vật tư hàng hóa

 Nhập số dư đầu kỳ tồn kho VTHH

Tại đây, người dùng chọn Kho => Thêm dòng, sau đó người dùng điền các thông tin sau:

  • Mã VTHH: là mã VTHH được gán theo kho
  • Các trường Số lô, Hạn sử dụng cho phép người dùng nhập dữ liệu
  • Các trường còn lại được lấy dữ liệu theo Mã VTHH được chọn.

Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin hệ thống hiển thị chức năng Lưu 

=> Đóng màn hình nhập số dư và quay lại màn hình danh sách Tồn kho VTHH

Danh sách tồn kho vật tư hàng hóa

Tại màn hình này có các chức năng như:

  • Nhập số dư: Cho phép người dùng nhập thông tin tồn kho đầu kỳ VTHH
  • Tải lại: Tải lại dữ liệu
  • Xuất excel: Xuất dữ liệu tồn kho đầu kỳ ra file excel
  • Tìm kiếm: Tìm kiếm mã VTHH có tồn đầu kỳ

Trên đây là các bước thực hiện nhập Số dư đầu kỳ Tồn kho VTHH trên Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục