Kiểm khê kho

2 năm trước

KIỂM KÊ KHO

Chức năng này cho phép người dùng tạo và kiểm kê kho hàng của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào danh mục Kiểm kê

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tồn kho, chọn Kiểm kê 

Truy cập Kiểm kê

Bước 2: Nhập thông tin màn Thêm mới Kiểm kê

Giao diện hiển thị màn kiểm kê vật tư hàng hóa, người dùng tiến hành nhập dữ liệu như sau:

Tại màn hình danh sách, ấn nút [Thêm], người dùng chọn kho và ngày sản xuất muốn kiểm và chọn nút [Đồng ý].

Thêm Kiểm kê vật tư hàng hóa

Màn hình Thêm phiếu kiểm kê hiển thị như sau:

 

Thêm phiếu kiểm kê

                      + Bấm nút [Lưu] để lưu thông tin vừa tạo

Danh sách Kiểm kê

Trên đây là các bước thực hiện tạo Kiểm kê kho trên Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục