Điều chuyển TSCĐ

1 năm trước

Điều chuyển TSCĐ

1. Truy cập giao diện Điều chuyển TSCĐ

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Tổng hợp,  tại Tài sản cố định, chọn Điều chuyển TSCĐ.

1. Truy cập giao diện điều chuyển TSCĐ

Bước 2:  Thêm Điều chuyển TSCĐ

Tại màn hình giao diện này, bấm nút [Thêm] 

2. Thêm điều chuyển TSCĐ

3. Nhập thông tin Điều chuyển TSCĐ

3. Nhập thông tin

Sau đó ấn [Lưu] hoặc [Lưu hoặc thêm đóng] để lưu lại thông tin điều chuyển TSCĐ.

Sau khi điều chuyển TSCĐ thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sáchđiều chuyển TSCĐ như sau: 

Điều chuyển TSCĐ thành công

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn điều chuyển TSCĐ trên phần mềm Kaike. Mời bàn đọc tham khảo thêm hướng dẫn:

Tham khảo thêm Hướng dẫn Tính khấu hao TSCĐ

Kaike.vn

Danh mục