Đối soát chứng từ bán hàng

1 năm trước

ĐỐI SOÁT CHỨNG TỪ BÁN HÀNG

1. Truy cập Đối soát chứng từ bán hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Tổng hợp, tại ĐỐI SOÁT CHỨNG TỪ, chọn Đối soát chứng từ bán hàng.

1. Truy cập giao diện đối soát chứng từ BH

2. Nhập thời gian lọc đối soát

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Khách hàng
  • TK công nợ
  • Từ ngày – Đến ngày

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng bấm chọn [Đồng ý].

2. Nhập thông tin lọc đối soát chứng từ BH

3. Đối soát chứng từ

Tại đây, giao diện sẽ hiển bảng đối soát, người dùng thực hiện đối soát chứng từ và bấm chọn [Lưu].

3. Thực hiện đối soát chứng từ BH

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Thêm khế ước vay

Kaike.vn

Danh mục