Ghi giảm công cụ dụng cụ

2 năm trước

GHI GIẢM CCDC

 Để thực hiện tạo dữ liệu ghi giảm công cụ dụng cụ (CCDC), người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện Ghi giảm CCDC

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tổng hợp, chọn Ghi giảm tại mục Công cụ dụng cụ

1. Truy cập giao diện ghi giảm CCDC – Kaike Professional

Bước 2:  Thêm mới Ghi giảm CCDC

Tại màn hình giao diện này, ấn nút [Thêm]

2. Thêm ghi giảm CCDC – Kaike Professional

3. Nhập thông tin ghi giảm CCDC

Người dùng sẽ nhập các thông tin ghi tăng CCDC bao gồm:

  • Lý do ghi giảm
  • Ngày hạch toán.

Bấm [Thêm dòng] để hiện dòng nhập thông tin ghi giảm CDCD

  • Mã CCDC: Chọn mã tương ứng.
  • Tên CCDC: Sau khi chọn Mã CCDC, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin ngày hạch toán kèm theo.
  • Số lượng: Nhập số lượng ghi giảm
  • Đơn giá giảm: Nhập nguyên giá của 1 đơn vị số lượng đã mua
  • Giá trị ghi giảm: Sẽ tự động nhập giá trị theo số lượng và đơn giá.

Sau đó ấn [Lưu] hoặc [Lưu hoặc thêm đóng] để lưu lại thông tin ghi tăng CCDC.

 
3. Nhập thông tin ghi giảm CCDC – Kaike Professional

Sau khi ghi giảm thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sách ghi giảm CCDC như sau: 

4. Ghi giảm CCDC thành công – Kaike Professional

 

Kaike.vn

Danh mục