Ghi tăng tài sản cố định

2 năm trước

GHI TĂNG TSCĐ

Chức năng này cho phép người dùng ghi chuyển nguồn để tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu ghi tăng tài sản cố định, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào danh mục Ghi tăng TSCĐ

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tài sản cố định, chọn Ghi tăng

Truy cập ghi tăng TSCĐ

Bước 2: Nhập thông tin màn Thêm mới Ghi tăng TSCĐ

Tại màn hình Danh sách, ấn nút [Thêm], màn hình Thêm mới hiển thị như sau:

  • Trường hợp người dùng chọn là “Không trích khấu hao” và “Chưa trích khấu hao” (khi không chọn ô “Không trích khấu hao” và “Tính khấu hao”).

Những mục sau được hiển thị: Thông tin khấu hao, Phân bổ, Nguồn gốc hình thành, Bộ phận cấu thành, Dụng cụ phụ tùng kèm theo, Thông tin khác.

         + Điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc tại khu vực Thông tin tài sản và khu vực Chứng từ

         + Tại tab Thông tin khấu hao cho phép khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: thời gian sử dụng (tháng), nguyên giá, ngày tính KH…  

Thêm ghi tăng TSCĐ không trích khấu hao

         + Tại tab Phân bổ chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao tháng.

Tab Phân bổ

         + Tại tab Nguồn gốc hình thành cho phép chọn chứng từ kế toán tham chiếu làm nguồn gốc hình thành TSCĐ. Bấm nút [Đồng ý] để chọn chứng từ.

Tab Nguồn gốc hình thành
Chọn chứng từ

   + Người dùng muốn nhập thêm thông tin về TSCĐ có thể thêm tại mục Bộ phận cấu thành, Dụng cụ phụ tùng kèm theo và Thông tin khác.

Tab Bộ phận cấu thành
Tab Dụng cụ phụ tùng kèm theo
Tab Thông tin khác

Bấm nút [Lưu] để tạo mới ghi tăng TSCĐ có trạng thái là “Không trích hoặc “Chưa trích khấu hao”.

  • Trường hợp người dùng chọn là “Tính khấu hao”, tab Chi tiết khấu hao được hiển thị.

         + Chọn “Ghi sổ kế toán”, bấm nút [Lưu] để tạo mới và ghi sổ ghi tăng.

Thêm ghi tăng TSCĐ tính khấu hao

         + Chọn tab Chi tiết khấu hao, tại cột “Bút toán tính KH”, nút [ Hạch toán ] hiển thị:

Tab Chi tiết khấu hao

         + Nếu người dùng chọn hạch toán tất cả, bấm nút [Lưu] trạng thái chuyển về “Hết khấu hao”.

         + Nếu người dùng bấm vào ô “Tạm dừng khấu hao”, bấm nút [Lưu] trạng thái chuyển về “Ngừng trích khấu hao”.

Sau khi hoàn thành các thông tin cần thiết, ghi tăng TSCĐ hiển thị ngoài màn hình Danh sách.

Danh sách Ghi tăng TSCĐ

Trên đây là các bước thực hiện tạo Ghi tăng trên Kaike.  Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục