Kiểm kê công cụ dụng cụ

2 năm trước

KIỂM KÊ CCDC

 Để thực hiện kiểm kê công cụ dụng cụ (CCDC), người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện Kiểm kê CCDC

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tổng hợp, chọn Kiểm kê tại mục Công cụ dụng cụ

1. Truy cập giao diện kiểm kê CCDC – Kaike Professional

Bước 2:  Thêm Kiểm kê CCDC

Tại màn hình giao diện này, ấn nút [Thêm] 

 
2. Thêm kiểm kê CCDC – Kaike Professional

3. Chọn thời gian kiểm kê CCDC

Người dùng chọn thời mốc thời gian tiến hành kiểm kê CCDC và ấn [Đồng ý]

3. Chọn thời gian kiểm kê CCDC – Kaike Professional

4. Nhập thông tin kiểm kế CCDC

Nhập các thông tin kiểm kê và thành viên tham gia kiểm kê

4. Nhập thông tin kiểm kê CCDC – Kaike Professional

Sau đó ấn [Lưu] hoặc [Lưu hoặc thêm đóng] để lưu lại thông tin kiểm kê CCDC.

Sau khi nhập kiểm kê thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sách kiểm kê CCDC như sau: 

5. Lưu kiểm kê CCDC thành công – Kaike Professional
Kaike.vn

Danh mục