Phân bổ CCDC

2 năm trước

PHÂN BỔ CCDC – KAIKE PROFESSIONAL

 Để thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC), người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện Phân bổ CCDC

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tổng hợp, chọn Phân bổ tại mục Công cụ dụng cụ

1. Truy cập giao diện phân bổ CCDC – Kaike Professional

Bước 2:  Thêm Phân bổ CCDC

Tại màn hình giao diện này, ấn nút [Thêm] 

2. Thêm mới phân bổ CCDC – Kaike Professional

3. Nhập thông tin phân bổ CCDC

Người dùng sẽ nhập các thông tin phân bổ CCDC bao gồm:

 •  Thông tin chung

Bấm [Thêm dòng] để hiện dòng nhập thông tin ghi giảm CDCD

 • Thông tin chi tiết:
  – Mã CCDC: Chọn mã CCDC tương ứng
  – Tên CCDC:
   Sau khi chọn Mã CCDC, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin ngày hạch toán kèm theo.
  – Giá trị
  – Chi phí phân bổ
3.1. Nhập thông tin chi tiết phân bổ CCDC – Kaike Professional
 • Phân bổ:
  – Mã CCDC:
  Chọn mã CCDC tương ứng
  – Tên CCDC: Sau khi chọn Mã CCDC, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin ngày hạch toán kèm theo.
  – Đối tượng phân bổ: Chọn phòng ban/chi nhánh được phân bổ CCDC
  – Tỷ lệ PB (%): Tổng tỷ lệ mỗi phòng ban được phân bổ phải là 100%. Sau khi hoàn thành phân bổ cho mỗi phòng ban, người dùng bấm nút [Thêm dòng]  để phân bổ tiếp tục cho phòng ban khác, cho đến khi tổng tỷ lệ % đạt 100%. 


  3.2. Nhập thông tin phòng ban phân bổ CCDC – Kaike Professional

Sau đó ấn [Lưu] hoặc [Lưu hoặc thêm đóng] để lưu lại thông tin phân bổ CCDC.

Sau khi phân bổ thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sách phân bổ CCDC như sau: 

4. Nhập bổ CCDC thành công- Kaike Professional
4. Nhập bổ CCDC thành công- Kaike Professional
Kaike.vn

Danh mục