Đăng ký sử dụng và khởi tạo công ty

8 tháng trước

Đăng ký sử dụng và khởi tạo công ty tại phần mềm kế toán Kaike

1. Hướng dẫn đăng ký phần mềm kế toán Kaike

Chi tiết các bước đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Kaike. Tạo tài khoản và trải nghiệm miễn phí trong Full tính năng trong vòng 30 ngày.

Bước 1: Truy cập giao diện đăng ký

Tại trang chủ của Kaike (https://kaike.vn/) => Bấm chọn [ĐĂNG KÝ] để tới giao diện đăng ký tài khoản Kaike. 

Bước 1: Tới giao diện đăng ký

Bước 2: Điền thông tin đăng ký

Giao diện sẽ hiển thị bảng điền thông tin tài khoản. Các bạn cần nhập đầy đủ thông tin các nhân bao gồm:

 • Họ và tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Tích chọn ô vuông cạnh dòng: Tôi không phải người máy và tiền hành xác nhận.
Bước 2: Điền thông tin đăng ký

Hoàn tất quá trình nhập thông tin tài khoản => bấm nút [ĐĂNG KÝ].

Bước 3: Đăng ký tài khoản thành công – kiểm tra email nhận tài khoản đăng nhập

Giao diện sẽ hiển thị thông báo ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG, giao diện sẽ hiển thời thời gian chờ để bạn đọc hết dòng thông báo 

Vui lòng kiểm tra email để nhận tài khoản đăng nhập.
Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, hãy kiểm tra trong mục THƯ RÁC/SPAM.

Sau đó, bạn có thể bấm nút [TRẢI NGHIỆM KAIKE NGAY] để truy cập sử dụng phần mềm. Giao diện đăng nhập sẽ xuất hiện.

 

Thông báo đăng ký thành công

Bạn vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để nhận tài khoản đăng nhập. 

Hệ thống sẽ gửi email thông báo có chứa các thông tin mật khẩu đăng nhập và đường link đăng nhập. 

Lưu ý: Nếu email không có trong HỘP THƯ ĐẾN, bạn vui lòng kiểm tra các thư mục khác như: QUẢNG CÁO, MẠNG XÃ HỘI và SPAM/THƯ RÁC. 

Nếu email xuất hiện trong thư mục SPAM, bạn vui lòng bấm chọn BÁO CÁO KHÔNG PHẢI LÀ SPAM để không bỏ lỡ các thông báo bảo mật phần mềm.

Bước 3: Nhận thông tin đăng nhập tại email

Bước 4: Đăng nhập

Bạn quay lại giao diện đăng nhập điền thông tin đăng nhập được cung cấp để truy cập tài khoản. => Bấm nút [ĐĂNG NHẬP].

Lưu ý: Sau khi truy cập vào phần mềm thành công, bạn nên đổi mật khẩu mới.

Mật khẩu phải có từ 8 kí tự gồm số, chữ cái và kí tự đặc biệt (!, @, #, $, %, ^, &). Ví dụ: K@ike2022.

 
Bước 4: Đăng nhập
Bước 4: Đăng nhập

2. Hướng dẫn khởi tạo công ty trong phần mềm kế toán Kaike

Sau khi đăng ký tài khoản phần mềm kế toán Kaike thành công, bạn cần tạo công ty để bắt đầu ghi nhận các dữ liệu kế toán. (Phần mềm không giới hạn số lượng công ty)

Bước 1: Khởi tạo công ty

Khi đăng ký thành công, giao diện sẽ hiển thị danh sách công ty. Do là tài khoản mới đăng ký, bạn cần thêm công ty => Bấm chọn [THÊM CÔNG TY]

Bước 1: Thêm công ty
2.1. Thêm công ty

Bước 2: Điền các thông tin để khởi tạo công ty, bao gồm:

Thông tin công ty:

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Tên viết tắt
 • Địa chỉ công ty.

Lưu ý: Khi nhập địa chỉ công ty, hệ thống sẽ tự động nhập địa chỉ xuất hóa đơn và địa chỉ giao hàng, bạn cũng có thể tự thay đổi địa chỉ này nếu cần thiết.

 • Lĩnh vực hoạt động: thương mại, dịch vụ.

Lưu ý: Phần mềm Kaike Free sẽ tập trung đáp ứng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của doanh nghiệp xây dựng, sản xuất.

 
 
2.1. Nhập thông tin chung công ty – Kaike Professional

Dữ liệu kế toán:

 • Năm tài chính. Ngày bắt đầu năm tài chính bắt buộc là ngày đầu năm hoặc đầu quý. Ví dụ: Ngày 01/01/2022 hoặc 01/04/2022,….
 • Đặt tên dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động đặt tên dữ liệu cho công ty, người dùng có thể thay đổi tên này sao cho dễ nhớ.

Bấm nút [Tiếp theo]

2.2. Nhập thông tin dữ liệu kế toán – Kaike Professional

Thông tin dữ liệu:

 • Chế độ kế toán: Lựa chọn chế độ kế toán dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kỳ
 • Chọn phương pháp tính thuế GTGT (Phương pháp kháu trừ – Phương pháp trực tiếp)
 • Chọn phương pháp tính thuế TNDN (Tính trên thu nhập tính thuế – Tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng)

Bấm nút [Tiếp theo]

2.3. Lựa chọn dữ liệu kế toán – Kaike Professional

Kiểm tra thông tin công ty

 • Nếu muốn hoặc sửa thông tin trước đó => Bấm nút [QUAY LẠI]
 • Nếu muốn hoàn tất quá trình khởi tạo công ty => Bấm nút [HOÀN THÀNH]
2.4. Kiểm tra thông tin công ty – Kaike Professional

Bước 3: Khởi tạo công ty thành công – kiểm tra thiết lập

Màn hình sẽ hiển thị giao diện Trang chủ của Kaike. Bạn cần kiểm tra các thiết lập mặc định và cập nhật các danh mục theo thông báo chỉ dẫn hệ thống. 

3.1. Kiểm tra các thiết lập tài khoản sau khi khởi tạo công ty – Kaike Professional

Sau khi bấm nút [KIỂM TRA NGAYgiao diện sẽ hiện thị trang Thiết lập chung. Người dùng có thể kiểm tra lại cac thiết lập mặc định và chỉnh sửa lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý và sử dụng phần mềm.

3.2. Cập nhật các thiết lập hiển thị dữ liệu sau khi khởi tạo công ty – Kaike Professional

Tham khảo hướng dẫn Cập nhật thông tin công ty

Sau khi kiểm tra các thiết lập xong, người dùng bấm bút [CẬP NHẬT NGAYđể thiết lập các danh mục ban đầu. 

Bước 4: Thiết lập danh mục

Nếu trước đó đã tắt thông báo cập nhật danh mục, người dùng có thể truy cập menu DANH MỤC để tiến hành thiết lập thông tin các Danh mục.

Người dùng thực hiện nhập danh mục như: Đơn vị tính, Nhóm sản phẩm, Vật tư hàng hóa,…

Sau đó người dùng thực hiện cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản (Cần cập nhật số dư đầu kỳ trước khi thực hiện các nghiệp vụ hạch toán).

Tham khảo hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ công nợ khách hàng

Mục số dư đầu kỳ cần được cập nhật ngay sau khi đã tạo danh mục như: Cơ cấu tổ chức, Thông tin đối tượng, Vật tư hàng hóa, Tài khoản ngân hàng,… Và số dư đầu kỳ cần được cập nhật trước khi phát sinh các nghiệp vụ trên phần mềm. Số dư đầu kỳ khi khởi tạo công ty là số được kết chuyển của năm tài chính kỳ trước.

Bước 4: Thiết lập các danh mục
4. Thiết lập các danh mục

Tham khảo hướng dẫn Thêm danh mục khách hàng

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn đăng ký tài khoản và khởi tạo công ty trên phần mềm kế toán Kaike. Sau khi kiểm tra các thiết lập, người dùng cần nhập thông tin các danh mục và nhập kho hàng hóa trên phần mềm để có thể thực hiện hạch toán.

Chi tiết đều có trong bài viết: Nhập danh mục vật tư hàng hóa

Kaike.vn

Danh mục