Tính lãi/lỗ

1 năm trước

TÍNH LÃI/LỖ – KAIKE 

Bước 1: Truy cập báo cáo tính lãi/lỗ

Đăng nhập tài khoản Kaike Free, truy cập menu Báo cáo, tại Tổng hợp chọn Tính lãi/lỗ.

1.1 Truy cập giao diện tính lãi lỗ – Kaike Free
1.2. Thêm tính lãi lỗ - Kaike Professional
1.2. Thêm tính lãi lỗ – Kaike Free

Bước 2: Lọc điều kiện cần tính

Người dùng tiến hành nhập thời gian kết chuyển:

  • Kỳ báo cáo: Chọn kỳ báo cáo thích hợp
  • Từ ngày – Đến ngày: Tự động hiển thị theo kỳ báo cáo đã chọn

Bấm chọn [Đồng ý]

2. Chọn điều kiện thời gian kết chuyển – Kaike Free

Bước 3: Nhập diễn giải kết chuyển

Người dùng nhập diễn giải tại thông tin chi tiết kết chuyển. Sau đó bấm chọn [Lưu]

4. Nhập diễn giải kết chuyển – Kaike Free
Thông tin kết chuyển thành công – Kaike Free

Kaike.vn

Danh mục