Định dạng số

2 năm trước

THIẾT LẬP ĐỊNH DẠNG SỐ

Thiết lập định dạng số trong phần mềm kế toán Kaike. Bao gồm: Thiết lập hiển thị ký tự ngăn cách; Hình thức hiển thị số chữ số của phần thập phân; Cách thể hiện số âm và định dạng thời gian.

1. Truy cập giao diện thiết lập định dạng số

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Cài đặt, chọn Thiết lập tính năng, chọn Định dạng số.

Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

1. Truy cập thiết lập định dạng số – Kaike Free

2. Thiết lập hiển thị ký tự ngăn cách và số chữ số của phần thập phân

1. Biểu tượng chỉnh sửa thiết lập – Kaike Free

Tại mục Ký tự ngăn cách, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa thực hiện thiết lập những thông tin sau:

2. Thiết lập định dạnh ký tự ngăn cách, số chữ số của phần thập phân – phần mềm Kaike

 • Ngăn cách hàng nghìn trên giao diện
 • Ngăn cách hàng thập phân trên giao diện
 • Ngăn cách hàng nghìn trên báo cáo
 • Ngăn cách hàng thập phân trên báo cáo

Tại mục Số chữ số của phần thập phân, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa thực hiện thiết lập những nội dung sau:

 • Tiền quy đổi
 • Số lượng
 • Tỷ lệ phân bổ
 • Đơn giá quy đổi
 • Hệ số, tỷ lệ

3. Thiết lập các thể hiện số âm và định dạng ngày tháng năm

Tại mục Cách thể hiện số âm, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa thực hiện thiết lập định dạng hiển thị (có dấu âm (-) hay không).

Lưu ý: Màu sắc mặc định là Đỏ

Tại mục Định dạng ngày tháng năm, người dùng bấm chọn Bút chỉnh sửa để chọn kiểu hiện thị thời gian:

 • DD/MM/YYY: Ngày/tháng/năm
 • YYYY/MM/DD: Năm/tháng/ngày
 • MM/DD/YYYY: Tháng/ngày/năm
3. Thiết lập cách thể hiện số âm, định dạng thời gian – phần mềm Kaike

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn thiết lập định dạng số. Việc kiểm tra và thay đổi một số thiết lập sẽ giúp người dùng có thể hiểu hơn về các cảnh báo cũng như chế độ hiển thị dữ liệu. Mời bạn tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn thiết lập vật tư hàng hóa  

Có bất cứ thắc mắc về sản phẩm, xin liên hệ:

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Email: hotro@kaike.vn

Thời gian làm việc: 08:30 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Kaike.vn

Danh mục