Quy tắc đánh số chứng từ

2 năm trước

THIẾT LẬP QUY TẮC ĐÁNH SỐ CHỨNG TỪ

Thiết lập quy định đánh số chứng từ trong phần mềm kế toán Kaike sẽ giúp người dùng dễ nắm bắt và quản lý hồ sơ khoa học hơn.

1. Truy cập giao diện thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Cài đặt, chọn Thiết lập tính năng, chọn Quy tắc đánh số CT.

Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

1. Truy cập quy tắc đánh số chứng từ – Kaike Free

2. Các nút lệnh trong giao diện thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

Sau khi truy cập theo các bước tại phần 1, giao diện sẽ hiển thị trạng thái đánh số chứng từ hiện tại. Giao diện sẽ có một số nút chức năng sau:

  • Ô tìm kiếm: Hỗ trợ tìm kiếm nhanh chứng từ cần đặt quy tắc đánh số
  • Danh sách loại chứng từ: Người dùng có thể bấm chọn tại tên chứng từ để kiểm tra quy tắc đánh số và đặt lại quy tắc
  • Bút chỉnh sửa: Người dùng bấm chọn để thiết lập/đặt lại
  • Tùy chọn hiển thị bản ghi: Người dùng có thể chọn chế độ số lượng bản ghi (10, 20, 30 bản ghi). Kèm với đó là các nút chuyển trang để kiểm tra những chứng từ khác.
2. Các nút lệnh trong giao diện thiết lập quy tắc đánh số chứng từ – phần mềm Kaike

3. Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ 

Sau khi bấm chọn Bút chỉnh sửa bên phải tên chứng từ, giao diện sẽ hiển thị bảng cho phép người dùng chỉnh sửa quy tắc đánh số chứng từ. Bao gồm:

  • Mã chứng từ
  • Số chữ số

Sau đó bấm chọn [LƯU].

3. Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ – phần mềm Kaike

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn thiết lập định dạng số. Việc kiểm tra và thay đổi một số thiết lập sẽ giúp người dùng có thể hiểu hơn về các cảnh báo cũng như chế độ hiển thị dữ liệu. Mời bạn tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn thiết lập quy tắc đánh số CT 

Có bất cứ thắc mắc về sản phẩm, xin liên hệ:

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Email: hotro@kaike.vn

Thời gian làm việc: 08:30 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Kaike.vn

Danh mục