Số dư đầu kỳ công nợ nhân viên

2 năm trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

 Cho phép người dùng nhập và quản lý danh sách số dư đầu kỳ, bao gồm dư nợ, dư có của nhân viên trong doanh nghiệp mình.

Bước 1: Truy cập danh mục số dư đầu kỳ công nợ nhân viên

Truy cập vào menu Số dư đầu kỳ, chọn Công nợ nhân viên. Hoặc có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

1. Truy cập danh mục số dư đầu kỳ công nợ nhân viên - phần mềm Kaike Free
1. Truy cập danh mục số dư đầu kỳ công nợ nhân viên – phần mềm Kaike Free

Bước 2: Chọn mục nhập số dư công nợ nhân viên

Người dùng bấm chọn theo các bước sau:

  • [Nhập số dư]
2.1. Bấm Nhập số dư – phần mềm Kaike Free

Lúc này, màn hình hiển thị bảng danh sách nhân viên với các cột thông tin số dư tài khoản công nợ. Người dùng tiếp tục bấm nút:

  • [Chi tiết công nợ] – biểu tượng ô vông có mũi tên, cột cuối cùng trên bảng.
2.2. Bảng Nhập công nợ nhân viên. Bấm Chi tiết – phần mềm Kaike Free

Ngay sau đó, màn hình hiển thị bảng Nhập chi tiết công nợ nhân viên, để hiện thị dòng nhập liệu công nợ nhân viên, người dùng bấm chọn:

  • [Thêm dòng]
2.3. Bảng chi tiết công nợ nhân viên. Bấm Thêm dòng – Phần mềm Kaike Free

Bước 3: Nhập số liệu công nợ nhân viên

Người nhập dữ liệu công nợ nhân viên theo tại dòng mới được thêm. 

  • Đơn vị: Danh sách cơ câu tổ chức, chọn cơ cấu tổ chức mà nhân viên trực thuộc
  • Đơn mua hàng: Người dùng nhập chứng từ mua hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm.
  • Đơn bán hàng: Người dùng nhập chứng từ bán hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm.
  • Dư nợ : Cập nhật giá trị vào Dư nợ 
  • Dư có : Cập nhật giá trị vào Dư có

Lưu ý: Người dùng có thể bấm chọn [Thêm dòng] nếu cần nhập thêm số dư công nợ khác phát sinh từ nhân viên đó.

3.1 Nhập thông tin số dư công nợ đầu kỳ nhân viên – phần mềm Kaike Free

Sau đó bấm nút [Lưu].  Dữ liệu cập nhật vào màn Nhập chi tiết công nợ nhân viên. Tại đây, người dùng có thể nhập số dư công nợ của nhân viên khác nếu có. Thao tác như các bước bên trên.

3.2. Nhập số dư công nợ của nhân viên khác và lưu – phần mềm Kaike Free

=> Tiếp đó người dùng chọn [Lưu]hệ thống sẽ lưu dữ liệu và quay trở lại màn hình ban đầu.

3.3. Nhập số dư đầu kỳ công nợ nhân viên thành công – phần mềm Kaike Free

Lưu ý: Số dư đầu kỳ là số được kết chuyển của năm tài chính kỳ trước. Quá trình nhập số dư đầu kỳ công nợ nhân viên cần thực hiện sau khi tạo các Danh mục đối tượng và trước khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán.

Tham khảo thêm hướng dẫn Nhập số dư đầu kỳ công nợ nhân viên

Kaike.vn

Danh mục