Danh mục Mẫu số hóa đơn

2 năm trước

DANH MỤC MẪU SỐ HÓA ĐƠN

Tại màn hình này giúp cho người dùng khai báo mẫu số hóa đơn mua hàng (ngoài các mẫu chương trình đã ngầm định sẵn). Mục đích để có thể chọn nhanh mà không mất công nhập tay khi lập hóa đơn mua hàng.

Người dùng truy cập đường dẫn: Danh mục>>Khác>>Mẫu số hóa đơn

https://app.kaike.vn/category/others/invoiceTemplate

  • Bước 1: Hệ thống hiển thị mặc định một số mẫu số hóa đơn, trường hợp muốn thêm mới mẫu số hóa đơn, người dùng nhấn vào nút Thêm.

  • Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.
  • Bước 3: Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa tạo. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin các mẫu số hó đơn được thêm mới sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Trên đây là các bước thực hiện nhập dữ liệu mẫu số hóa đơn trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây

Kaike.vn

Danh mục