Danh mục Khách hàng

2 năm trước

DANH MỤC KHÁCH HÀNG

  1. Truy cập danh mục Khách hàng

Người dùng đăng nhập tài khoản vào app.kaike.vn, đi tới phần Danh mục, chọn Đối tượng sau đó chọn Khách hàng (https://app.kaike.vn/category/subject)

Truy cập danh mục khách hàng

2. Thêm mới

Tại màn hình danh sách, người dùng click chức năng [Thêm]. Khi đó hệ thống hiển thị màn thêm mới:

  • Trường hợp KH là tổ chức:
Thêm mới khách hàng là tổ chức

+ Tab Người liên hệ 

Tab Người liên hệ

Trường hợp khách hàng là cá nhân

Thêm mới khách hàng là cá nhân

Để tạo mới người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

  • Tổ chức/cá nhân: là KH thuộc loại hình công ty hay KH là cá nhân kinh doanh
  • Nhà cung cấp: Đôi khi 1 KH cũng là nhà cung cấp
  • Mã số thuế
  • Mã KH: là trường bắt buộc, được tự động sinh khi thêm mới, người dùng có thể thay đổi
  • Tên KH: là trường bắt buộc
  • Nhóm KH/NCC
  • Địa chỉ

Các tab chung là Điều khoản TT, Địa chỉ giao hàng.

Tab Điều khoản thanh toán
Tab Địa chỉ giao hàng

Khi cung cấp đầy đủ thông tin giúp người dùng quản lý tốt hơn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Sau khi đủ trường thông tin, hệ thống hiển thị chức năng Lưu cho phép người dùng lưu thông tin

Danh sách khách hàng

Trên đây là các bước nhập thông tin danh mục Khách hàng trên Kaike. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây

 

Kaike.vn

Danh mục