Số dư đầu kỳ tài khoản kế toán

2 năm trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tại màn hình này người dùng có thể xem và nhập số dư đầu kỳ tài khoản kế toán cho những tài khoản có trong mục Tài khoản kế toán.

Bước 1: Truy cập đường dẫn

 Người dùng đăng nhập tài khoản vào app.kaike.vn, truy cập đường dẫn sau: Số dư đầu kỳ >> Số dư tài khoản  (https://app.kaike.vn/openingBalance/chartAccountOpen)

Truy cập Số dư tài khoản

Bước 2: Thêm mới dữ liệu

– Bấm chọn một tài khoản bất kì để thêm số dư, ấn nút [Nhập số dư ]. 

Màn hình nhập số dư tài khoản hiển thị số tài khoản chi tiết đầu 1 đến đầu 4. TK nằm trong Chi tiết Tài khoản kế toán ở trạng thái “Hoạt động” sở hữu tính chất của nó.

– Nhập số dư nợ/ dư có.

– Ấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập.

Nhập số dư tài khoản
  • Sau khi hoàn tất thông tin cho số dư tài khoản, dữ liệu sẽ được hiển thị trên danh sách Số dư.

     

    Danh sách Số dư tài khoản

Trên đây là các bước thực hiện đăng ký tài khoản Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng tại đây

 

Kaike.vn

Danh mục