Tài khoản kế toán

2 năm trước

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Danh mục Tài khoản kế toán cho phép người dùng thoe dõi và thêm mới một số tài khoản kế toán theo nhu cầu kế toán của công ty.

Bước 1: Truy cập danh mục Tài khoản kế toán

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Tài khoản kế toán. Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

1. Truy cập giao diện tài khoản kế toán
1. Truy cập giao diện tài khoản kế toán

Tại đây người dùng sẽ xem được hệ thống tài khoản theo thông tư 132.

2. Theo dõi tài khoản kế toán
2. Theo dõi tài khoản kế toán

Màn hình này hiển thị các chức năng:

 • Tìm kiếm: Tìm kiếm dữ liệu theo mã hoặc tên của khách hàng
 • Thêm: cho phép người dùng thêm tài khoản khi cần theo dõi đối tượng chi tiết.
 • Tải lại: Load lại dữ liệu của danh sách
 • Xuất excel: cho phép xuất dữ liệu ra file excel
 • Ẩn/hiện cột: Cho phép ẩn hoặc hiển thị thêm các cột trong danh sách

Bước 2: Xem chi tiết tài khoản

Khi người dùng click chọn vào 1 tài khoản kế toán bất kỳ, hệ thống hiển thị chi tiết tài khoản.

3. Xem chi tiết tài khoản kế toán
2. Xem chi tiết tài khoản kế toán

Bước 3: Thêm tài khoản kế toán

Chức năng này cho phép người dùng mở thêm các tài khoản muốn theo dõi chi tiết.

Di chuyển chuột đến tài khoản cần mở chi tiết và chọn nút [THÊM].

4.1. Thêm tài khoản kế toán
3.1. Thêm tài khoản kế toán

Hệ thống sẽ hiển thị bảng nhập thông tin chi tiết của tài khoản kế toán cần thêm.

3.2. Nhập thông tin tài khoản kế toán
3.2. Nhập thông tin tài khoản kế toán

Để thêm mới tài khoản kế toán người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

 • Số tài khoản: Là trường bắt buộc, người dùng nhập số hiệu tài khoản theo dõi chi tiết.
 • Tên tài khoản: Là trường bắt buộc, tên tài khoản theo dõi chi tiết.
 • Tài khoản tổng hợp: Hệ thống mặc định là tài khoản được mở tài khoản chi tiết.
 • Tính chất: Hệ thống mặc định theo tính chất của tài khoản được mở tài khoản chi tiết.
 • Diễn giải: Cho phép người dùng nhập diễn giải tính chất của tài khoản kế toán.

Người dùng điền thông tin và bấm [LƯU]. để cập nhật dữ liệu vào hệ thống, chức năng Lưu gồm có:

 • Lưu và thêm mới: lưu dữ liệu vào hệ thống và mở một màn hình thêm mới cho người dùng nhập liệu
 • Lưu và đóng: Lưu dữ liệu vào hệ thống, đóng màn hình thêm mới và quay lại màn hình danh sách.

Trên đây là các bước thực hiện thêm mới Tài khoản kế toán trên Kaike.

Mời bạn tham khảo thêm bài biết: Thêm mới cơ cấu tổ chức

Kaike.vn

Danh mục