Báo có

2 năm trước

BÁO CÓ

Tại màn hình này cho phép người dùng tạo dữ liệu thu tiền, bao gồm thu tiền từ khách hàng bằng phương thức chuyển khoản và nộp tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp mình.

Bước 1: Truy cập giao diện Báo có

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Tiền, chọn Báo có. Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY 

1. Truy cập giao diện Báo có – Kaike Free

Bước 2: Thêm chứng từ báo có

Tại đây, người dùng bấm chọn [THÊM], phần mềm sẽ xuất hiện 02 lựa chọn: Thu tiền gửi từ khách hàng và Thu khác. Người dùng chọn loại chứng từ báo có cần thêm.

2. Chọn loại chứng từ báo có – Kaike Free

Bước 3: Nhập thông tin báo có

3.1. Trường hợp Thu tiền gửi từ khách hàng

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

3.1.1. Thu tiền gửi từ khách hàng – Kaike Free
3.1.2. Nhập thông tin chứng từ – Kaike Free

Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập.

3.2. Trường hợp Thu khác

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

3.2. Trường hợp thêm chứng từ Thu khác – Kaike Free

 

Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin về dữ liệu thu tiền vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Danh sách Báo có

Trên đây là các bước thực hiện nhập dữ liệu báo có trên Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục