Giá xuất kho

2 năm trước

GIÁ XUẤT KHO

Chức năng này cho phép người dùng tìm ra giá xuất kho để đưa ra mức giá phù hợp cho hàng bán ra và cả hàng tồn kho ở cuối kỳ. Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Giá xuất kho

Đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tồn kho chọn Giá xuất kho, hoặc có thể truy cập nhanh tại link sau: https://app.kaike.vn/inventory/priceInventory.

Truy cập Giá xuất kho

 

Bước 2: Nhập thông tin màn Thêm mới giá xuất

Tại màn hình danh sách, ấn nút [Tính giá], người dùng chọn vật tư hàng hóa:

  • Trường hợp người dùng chọn “Tính tất cả các vật tư hàng hóa” , màn hình hiển thị như sau:
Tính tất cả các vật tư hàng hóa

 Giá trung bình được tính từ tất cả các vật tư hàng hóa và khoảng thời gian được chọn hiển thị ra màn hình Danh sách.

  • Trường hợp doanh nghiệp chọn “Chọn vật tư hàng hóa”, màn hình hiển thị như sau:

           + Bấm nút [Thực hiện] để thực hiện tính GXK

Chọn vật tư hàng hóa

 Giá trung bình được tính từ các vật tư hàng hóa và khoảng thời gian được chọn hiển thị ra màn hình Danh sách.

Danh sách Giá xuất kho

Trên đây là các bước thực hiện tạo Kiểm kê kho trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về Hướng dẫn tạo kiểm kê kho

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục