Trang tổng quan tài chính

2 năm trước

TRANG TỔNG QUAN – BIỂU ĐỒ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ngoài những phân hệ hỗ trợ kế toán, phần mềm kế toán Kaike còn giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua TRANG QUẢN TRỊ. Các dữ liệu được trình bày trực quan dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng dễ nắm bắt.

Giao diện trang tổng quan

Khi đăng nhập hoặc truy cập vào phần mềm kế toán Kaike, giao diện sẽ hiển thị ngay Trang quản trị có thống kê thông tin tài chính trong ngày và tình hình tài chính cả năm.

Truy cập TẠI ĐÂY

1. Trang tổng quan - phần mềm Kaike Free
1. Trang tổng quan – phần mềm Kaike Free

Thông tin tài chính sẽ bao gồm:

  • Thông tin tiền vào-tiền ra, doanh thu-chi phí trong ngày tính đến thời điểm truy cập phần mềm
  • Biểu đồ dòng tiền vào ra
  • Biểu đồ doanh thu-chi phí
  • Tình hình công nợ phải thu-phải trả
  • Thống kê tình hình các mặt hàng bán chạy

Để kiểm tra chi tiết các thông tin kế toán, người dùng bấm nút Xem chi tiết phía dưới số tiền ra, tiền vào, doanh thu, chi phí.

Người dùng di chuyển chuột đến các cột được vẽ trên biểu đồ, màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về trạng thái tài chính.

Ngoài ra phần mềm có các lối tắt giúp người dùng truy cập nhanh chóng các bút toán hạch toán khác trong phần mềm. Phiên bản Kaike Free sẽ có thêm mục thông tin về tài chính và kế toán để người dùng tham khảo.

Dòng tiền ra hôm nay

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin giao dịch tiền ra hôm nay. 

2. Chi tiết dòng tiền vào trong ngày - Phần mềm Kaike Free
2. Chi tiết dòng tiền vào trong ngày – Phần mềm Kaike Free

Dòng tiền vào hôm nay

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin giao dịch tiền vào hôm nay. 

3. Chi tiết dòng tiền ra trong ngày - Phần mềm Kaike Free
3. Chi tiết dòng tiền ra trong ngày – Phần mềm Kaike Free

Doanh thu hôm nay

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin doanh thu hôm nay. 

4. Chi tiết doanh thu - Phần mềm Kaike Free
4. Chi tiết doanh thu – Phần mềm Kaike Free

Chi phí hôm nay

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin chi phí hôm nay. 

5. Chi tiết chi phí - Phần mềm Kaike Free
5. Chi tiết chi phí – Phần mềm Kaike Free

Có thể thấy, giao diện quản trị được thiết kế khoa học, thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng không cần lo ngại về việc thiếu chuyên môn tài chính kế toán hay chưa tự tin về công nghệ thông tin. Các bảng biểu được thiết kế trực quan, dễ nắm bắt. Có thể nói, phần mềm kế toán Kaike chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý.

 

Tham khảo thêm hướng dẫn: Thêm người sử dụng phần mềm miễn phí

Kaike.vn

Danh mục