Số dư đầu kỳ công nợ nhân viên

4 tháng trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tại màn hình này cho phép người dùng nhập và quản lý danh sách số dư đầu kỳ, bao gồm dư nợ, dư có của nhân viên trong doanh nghiệp mình.

Người dùng truy cập đường dẫn: Số dư đầu kỳ>> Công nợ nhân viên

https://app.kaike.vn/openingBalance/employeeLiabilities

  • Bước 1: Để thêm mới dữ liệu, người dùng nhấn vào nút Nhập số dư. Màn hình Nhập công nợ nhân viên được hiển thị như hình bên dưới:

  • Bước 2: Sau khi nhấn nút Nhập số dư, hệ thống hiển thị danh sách nhân viên, cho phép người dùng nhập số liệu dư nợ, dư có cho các nhân viên.

  • Bước 3: Ngoài ra hệ thống cũng cho phép nhập chi tiết công nợ.

  • Bước 4: Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin số dư đầu kỳ vừa nhập. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo nhập số dư thành công. Thông tin vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách. Hệ thống cho phép sửa, xóa thông tin dư nợ, dư có đã nhập trước đó.

Trên đây là các bước thực hiện nhập dữ liệu dư nợ, dư có đầu kỳ của nhân viên  Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng tại đây

Kaike.vn

Danh mục