Kiểm kê kho

3 tháng trước

KIỂM KÊ KHO

Chức năng này cho phép người dùng tạo và kiểm kê kho hàng của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào danh mục Kiểm kê

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tồn kho, chọn Kiểm kê hoặc có thể truy cập nhanh tại link sau: https://app.kaike.vn/inventory/inventoryRecord

Truy cập vào trang web

Bước 2: Nhập thông tin màn Thêm mới Kiểm kê

Giao diện hiển thị màn kiểm kê vật tư hàng hóa, người dùng tiến hành nhập dữ liệu như sau:

Tại màn hình danh sách, ấn nút [Thêm], người dùng chọn kho và ngày sản xuất muốn kiểm và chọn nút [Đồng ý]. 

Khai báo thông tin KKK

Màn hình Thêm phiếu kiểm kê hiển thị như sau:

           + Điền đầy đủ các trường (*) bắt buộc ở khu vực Thông tin chung và khu vực Chứng từ 

           + Ấn nút [Thêm dòng] để thêm dòng ở tab Thành viên tham gia kiểm kê

           + Nhập đầy đủ thông tin cần thiết tại trường Vật tư hàng hóa cần kiểm kê

Thêm mới KKK

           + Bấm biểu tượng [Xóa] ở cuối dòng chi tiết để xóa mã hàng vừa chọn

           + Bấm nút [Lưu] để lưu thông tin vừa tạo

Trên đây là các bước thực hiện tạo Kiểm kê kho trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về Hướng dẫn tạo phiếu nhập kho

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục