TRANG QUẢN TRỊ

2 tháng trước

TRANG QUẢN TRỊ – BIỂU ĐỒ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ngoài những phân hệ hỗ trợ kế toán, phần mềm kế toán Kaike còn giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua TRANG QUẢN TRỊ. Các dữ liệu được trình bày trực quan dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng dễ nắm bắt.

Giao diện trang quản trị

Khi đăng nhập hoặc truy cập vào phần mềm kế toán Kaike, giao diện sẽ hiển thị ngay Trang quản trị có thống kê thông tin tài chính trong ngày và tình hình tài chính cả năm.

Truy cập TẠI ĐÂY

Thông tin tài chính sẽ bao gồm:

  • Thông tin tiền vào-tiền ra, doanh thu-chi phí trong ngày tính đến thời điểm truy cập phần mềm
  • Biểu đồ dòng tiền 
  • Biểu đồ doanh thu-chi phí
  • Tình hình công nợ phải thu-phải trả
  • Thống kê tình hình các mặt hàng bán chạy
1. Trang quản trị – phần mềm Kaike

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin tài chính. 

Người dùng di chuyển chuột đến các cột được vẽ trên biểu đồ, màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về trạng thái tài chính được vẽ một cách chi tiết.

Dòng tiền ra hôm nay

Người dùng bấm chọn Xem chi tiết để kiểm tra các thông tin giao dịch tiền ra hôm nay. 

2. Chi tiết dòng tiền ra hôm nay – phần mềm Kaike

Dòng tiền vào hôm nay

3. Chi tiết tiền vào hôm nay – phần mềm Kaike

Doanh thu hôm nay

4. Chi tiết doanh thu hôm nay – phần mềm Kaike

Chi phí hôm nay

5. Chi tiết chi phí hôm nay – phần mềm Kaike

Có thể thấy, giao diện quản trị được thiết kế khoa học, thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng không cần lo ngại về việc thiếu chuyên môn tài chính kế toán hay chưa tự tin về công nghệ thông tin. Các bảng biểu được thiết kế trực quan, dễ nắm bắt. Có thể nói, phần mềm kế toán Kaike chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý.

 

Tham khảo thêm hướng dẫn: Thêm người sử dụng phần mềm miễn phí

Kaike.vn

Danh mục