Danh mục Điều khoản thanh toán

4 tháng trước

DANH MỤC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tại màn hình này người dùng có thể thêm mới điều khoản thanh toán cho doanh nghiệp mình.

Người dùng truy cập đường dẫn: Cài đặt>>Danh mục>>Khác>>Điều khoản thanh toán

https://app.kaike.vn/category/others/paymentRule

  • Bước 1: Để thêm mới điều khoản thanh toán, người dùng nhấn vào nút Thêm. Màn hình thêm được hiển thị như dưới đây:

 

  • Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.
  • Bước 3: Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin điều khoản thanh toán của doanh nghiệp. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin điều khoản thanh toán vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách. 

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu điều khoản thanh toán Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng tại đây

Kaike.vn

Danh mục