Danh mục Vật tư hàng hóa

2 năm trước

THÊM DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA

Danh mục Vật tư hàng hòa (VTHH) là danh mục chứa các mã hàng hóa vật tư của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán trên các chứng từ như Mua – Bán hàng, Nhập – Xuất kho. Để khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đang cung cấp người dùng truy cập danh mục VTHH để thêm các thông tin.

Bước 1: Truy cập giao diện Vật tư hàng hóa

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Vật tư hàng hóa.

DM Vật tư hàng hóa
1.1 Truy cập danh mục Vật tư hàng hóa

Bước 2: Thêm thông tin Vật tư hàng hóa

Để thêm thông tin VTHH tại danh mục, bạn có 2 cách để thêm.

Cách 1: Thêm thủ công thông tin VTHH

Người dùng bấm chọn nút [THÊM] tại màn hình danh sách Vật tư hàng hóa để thêm thông tin thủ công từng VTHH.

Danh mục vật tư hàng hóa
2.1.1 Chọn thêm mới thủ công VTHH

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thêm Sản phẩm, người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường. Có các lưu ý như sau:

  • Mã: Gồm các ký tự và số viết liền không dấu.
  • Đơn vị tính: Chọn đơn vị tính nhỏ nhất của VTHH.
Danh mục Vật tư hàng hóa
2.1.2 Nhập thông tin VTHH thủ công

 Tiếp theo nhấn nút [LƯU] để lưu lại thông tin VTHH vừa tạo. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin VTHH, dịch vụ hoặc thành phẩm vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Cách 2: Thêm mới VTHH từ file excel 

Để thêm mới VTHH từ file excel, người dùng chọn [CẬP NHẬT BẰNG EXCEL]

Giao diện sẽ hiển thị như hình 2.2.1 dưới đây. Người dùng bấm nút [Tệp mẫu danh sách vật tư hàng hóa] để tải tệp mẫu.

 
2.2.1 Nhập dữ liệu VTHH bằng file excel
2.2.1. Tải tệp mẫu danh mục

Từ tệp mẫu excel đã có, người dùng nhập thông tin danh mục vật tư hàng hóa theo hướng dẫn của file mẫu. Sau đó quay trở lại màn hình phầm mềm kế toán Kaike, người dùng tải file dữ liệu lên hệ thống. 

2.2.2 Nhập thông tin vật tư hàng hóa theo file mẫu

Quay trở lại màn hình phần mềm kế toán Kaike, người dùng chọn nút [Chọn tệp] để tải lên file thông tin có sẵn. Sau đó bấm nút [Tiếp tục].

Phần mềm sẽ kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập và hiển thị các bảng kiểm tra số dòng hợp lệ 

2.2.3 Kiểm tra thông tin vật tư hàng hóa

Nếu có chứa các dòng dữ liệu không hợp lệ (Thiếu, không đúng định dạng) thì hệ thống sẽ hiện thông tin số lượng các dòng hợp lệ và không hợp lệ lên màn hình. Người dùng chọn [Tải xuống tệp kết quả] để sửa lại theo hướng dẫn trong file. Sau đó tải lại file lên hệ thống.

Khi tất cả các dòng dữ liệu đã hợp lệ, người dùng bấm nút [Tiếp tục].

2.2.4 Thông báo kế quả kiểm tra danh sách nhập thông tin vật tư hàng hóa

Màn hình thông báo kết quả nhập dữ liệu, người dùng bấm nút [Hoàn thành] để hoàn tất quá trình tải dữ liệu lên hệ thống.

Bước 3: Thêm mới VTHH thành công – sửa thông tin vật tư hàng hóa

Ngoài ra hệ thống còn cho phép người sử dụng sửa, xóa và ngưng hoạt động một bản ghi bất kỳ.

2.3 Sửa thông tin vật tư hàng hóa

Tham khảo hướng dẫn Thêm danh mục nhóm sản phẩm

Trên đây là các bước thêm mới danh mục Vật tư hàng hóa trong phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây là nội dung hữu ích với bạn đọc. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi!

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 024 888 99399 – 024 888 99369

Email: hotro@kaike.vn

Bạn có thể tham khảo bộ video hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY

 

 

Kaike.vn

Danh mục