Danh mục Khoản mục chi phí

8 tháng trước

DANH MỤC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

Tại màn hình này người dùng có thể khai báo và quản lý các khoản mục chi phí cho doanh nghiệp mình.

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Khoản mục chi phí.

Truy cập Khoản mục chi phí

Trường hợp muốn thêm mới, người dùng nhấn vào nút [Thêm]. Màn hình thêm hiển thị mặc định các khoản mục chi phí:               

Thêm khoản mục chi phí
  • Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.
  • Bước 3: Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin khoản mục chi phí của doanh nghiệp. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin khoản mục vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.             
    Danh sách Khoản mục chi phí

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu khoản mục chi phí Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục