Giảm giá hàng bán

2 năm trước

GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

Chức năng này cho phép người dùng tạo và quản lý dữ liệu về chứng từ giảm giá hàng bán của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu cho chứng từ, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình Giảm giá hàng bán

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Bán hàng, chọn Giảm giá hàng bán hoặc người dùng có thể truy cập nhanh tại link sau: https://app.kaike.vn/sale/saleDiscount

Truy cập Giảm giá hàng bán

Bước 2: Chọn loại chứng từ cho GGHB

Người dùng bấm nút [THÊM] chọn loại chứng từ muốn lập là:

 • Giảm trừ công nợ
  Giảm trừ công nợ 
 •     Trả lại bằng tiền mặt
  Trả bằng tiền mặt
 •    Trả lại bằng tiền gửi
  Trả bằng tiền gửi

  Người dùng thêm các thông tin yêu cầu nhập tại tab tương ứng với loại chứng từ được chọn và tab Hóa đơn.

  Tab Hóa đơn

  Ấn nút [LƯU] để lưu một chứng từ giảm giá hàng bán độc lập.

  Bước 3: Nhập dữ liệu vào chứng từ 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

Người dùng thêm các thông tin yêu cầu nhập tại tab tương ứng với loại chứng từ được chọn và tab Hóa đơn. Ấn nút [LƯU] để lưu một chứng từ giảm giá hàng bán độc lập.

 • Trường hợp người dùng thêm mới GGHB tham chiếu từ chứng từ khác

Tại màn hình Thêm mới, chọn nút [CHỨC NĂNG KHÁC]. Chọn lập từ chứng từ bán hàng, màn hình hiển thị:

Chức năng khác

         + Khi người click vào button [LẤY DỮ LIỆU], hệ thống sẽ lấy các CTBH được ghi sổ tương ứng trường khách hàng và trong khoảng thời gian được chọn.

         + Nhập vào trường bắt buộc Đơn giá giảm

         + Chọn chứng từ cần tham chiếu, bấm nút [ĐỒNG Ý].

Thêm chứng từ giảm giá hàng bán

Tại màn hình danh sách hiển thị chứng từ GGHB vừa tạo:

Danh sách Giảm giá hàng bán

Trên đây là các bước thực hiện tạo Chứng từ giảm giá hàng bán trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về Hướng dẫn tạo chứng từ trả lại hàng bán

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục