Danh mục Cơ cấu tổ chức

2 năm trước

DANH MỤC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Danh mục cơ cấu tổ chức cho phép người dùng thêm thông tin Chi nhánh; Văn phòng/Trung tâm; Phòng ban; Phân xưởng; Nhóm/Tổ/Đội của công ty.

Bước 1: Truy cập giao diện Cơ cấu tổ chức

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Cơ cấu tổ chức.

Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 

Bước 1.1. Truy cập giao diện Danh mục Cơ cấu tổ chức
Bước 1.1. Truy cập giao diện Danh mục Cơ cấu tổ chức

Sau khi đã truy cập vào Danh mục cơ cấu tổ chức, phần mềm mặc định hiển thị thông ty công ty ban đầu người dùng tạo. Người dùng sẽ không thể sửa hoặc xóa được công ty ban đầu.

Để thêm được cơ cấu tổ chức thuộc công ty, vui lòng bấm chuột vào khu vực chứa thông tin công ty. 

Nút [THÊM] sẽ hiển thị, lúc này người dùng bấm bút [THÊM] để thêm mới cơ cấu tổ chức.

Bước 1: Chọn hiển thị nút thêm cơ cấu tổ chức
Bước 1.2. Chọn hiển thị nút thêm Cơ cấu tổ chức

Bước 2: Nhập thông tin cơ cấu tổ chức

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *)

  • Mã đơn vị: Bao gồm số và ký tự viết liền không dấu.
  • Tên đơn vị
  • Cấp tổ chức: Người dùng chọn: Chi nhánh; Văn phòng/Trung tâm; Phòng ban; Phân xưởng; Nhóm/Tổ/Đội của công ty. 
Bước 2.1. Nhập thông tin Phòng ban
Bước 2.1.Trường hợp Nhập thông tin – Phòng ban

Trường hợp thêm thông tin Chi nhanh, giao diện sẽ có dang như Bước 2.2 dưới đây. Người dùng chọn mục Cấp tổ chức là Chi nhánh, nhập các thông tin Chi nhánh.

Bước 2.2. Nhập thông tin - Chi nhánh
Bước 2.2. Nhập thông tin – Chi nhánh

Tiếp theo nhấn nút [LƯU] để lưu lại thông tin cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công.

Thông tin chi nhánh/phòng ban/bộ phận vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Ngoài ra hệ thống còn cho phép người sử dụng sửa, xóa và ngưng hoạt động một bản ghi bất kỳ.

Trên đây là các bước thực hiện nhập dữ liệu cơ cấu tổ chức trên Kaike. Ngoài thông tin về Cơ cấu tổ chức, người dùng còn cần cập nhật các danh mục vật tư hàng hóa.

Kaike.vn

Danh mục