Báo nợ

2 năm trước

BÁO NỢ – KAIKE PROFESSIONAL

Chức năng này cho phép lập tất cả các chứng từ liên quan đến việc chi tiền gửi tại doanh nghiệp bao gồm: Chi trả tiền NCC, chi tiền mặt gửi vào NH, chi tạm ứng cho NV và khoản chi 

Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập Giao diện Báo nợ

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike theo link https://app.kaike.vn. Tại menu Quản lý tiền chọn Phiếu chi hoặc người dùng có thể truy cập nhanh tại TẠI ĐÂY

1. Truy cập màn hình Báo nợ - phần mềm Kaike Professional
1. Truy cập màn hình Báo nợ – phần mềm Kaike Professional

Bước 2: Thêm chứng từ Báo nợ thanh toán khoản vay

Tại đây, người dùng bấm chọn [THÊM] người dùng chọn Thanh toán khoản vay

2. Chọn chứng từ báo nợ cần thêm – phần mềm Kaike Professional

Bước 3: Nhập thông tin chứng từ thanh toán khoản vay

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin có chứa dấu (*). 

Tại màn nhập chi tiết hạch toán, người dùng bấm [Thêm dòng] để nhập thông tin.

3. Nhập thông tin chứng từ báo nợ – phần mềm Kaike Professional

Lưu ý: Đối với nút [Ghi sổ kế toán], Người dùng cần kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm vào chức năng này.  Bởi hệ thống sẽ không cho phép người dùng sửa/xóa thông tin sau khi ghi sổ kế toán.

4. Tạo chứng từ ghi nợ thành công

Thông tin chứng từ ghi nợ đã tạo đã tạo sẽ hiển thị ngoài màn hình danh sách Báo nợ. Khi chưa chọn Ghi sổ kế toán, người dùng hoàn toàn có thể truy cập lại để chỉnh sửa các thông tin này.

4. Thêm chứng từ thanh toán khoản vay thành công – phần mềm Kaike Professional
Kaike.vn

Danh mục