Đơn bán hàng

2 năm trước

ĐƠN BÁN HÀNG

Đơn bán hàng (ĐBH) nằm trong module Bán hàng. Tại đây anh/chị nhập các thông tin đơn bán hàng của công ty với KH, chức năng này cho phép người dùng tạo mới và quản lý dữ liệu về những đơn bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp mình.

Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng có thể tạo 1 ĐBH theo các cách sau:

Cách 1: Thêm từng đơn bán hàng.

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách Đơn bán hàng

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike theo link http/app.kaike.vs:/n, truy cập menu Bán hàng, chọn Đơn bán hàng hoặc vào theo đường link: https://app.kaike.vn/sale/saleOrders

Đơn bán hàng
1.1 Truy cập Đơn bán hàng

Khi đó, màn hình danh sách Đơn bán hàng sẽ xuất hiện, người dùng chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Thêm mới dữ liệu Đơn bán hàng

Sau khi vào màn hình danh sách, để thêm mới 1 ĐBH người dùng nhấn vào chức năng [THÊM].

Đơn bán hàng
1.2 Danh sách Đơn bán hàng

Khi đó màn hình Thêm đơn bán hàng sẽ xuất hiện, tại đây người dùng sẽ thực hiện nhập thông tin của đơn bán hàng. Có 2 trường hợp xảy ra khi nhập dữ liệu cho ĐBH.

Trường hợp 1: Đơn hàng phát sinh sau khi sử dụng phần mềm.

Các đơn bán hàng được thực hiện sau Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm Kế toán Kaike, khi nhập dữ liệu đơn hàng, người dùng không tick vào [Là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm]

Đơn bán hàng
1.2.1 Thêm mới Đơn bán hàng

Khi đó người dùng nhập các thông tin của Đơn bán hàng: 

  • Nhập Thông tin chung (Đánh số 1): Mã khách hàng, MST, Người nhận hàng, Địa chỉ, NV bán hàng, …
  • Nhập thông tin ngày đơn hàng (Đánh số 2): Ngày đơn hàng, Trạng thái đơn hàng, Ngày giao, Trạng thái giao
  • Nhập thông tin tại tab Chi tiết (Đánh số 3): Mã hàng, Tên hàng, ĐVT, Số lượng, Đơn giá,….Tab Tình trạng giao hàng chi tiết sẽ được cập nhật giá trị khi có 1 CTBH được lập từ đơn bán hàng cùng với thông tin được nhập tại tab Chi tiết
  • Đối với Đơn bán hàng đủ điều kiện được áp dụng Chiết khấu giảm giá, người dùng nhập thông tin giảm giá chi tiết (Đánh số 4)
Đơn bán hàng
1.2.2 Thêm mới Đơn bán hàng
 

Trường hợp 2: Đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm.

Các đơn hàng đang được thực hiện trước Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm và vẫn được tiếp tục thực hiện khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm Kế toán Kaike, khi nhập dữ liệu đơn hàng, người dùng tick vào [Là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm].

Sau khi chọn [Là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm] (Đánh số 1), người dùng nhập [Ngày đơn hàng] (Đánh số 2). Đối với trường hợp này, người dùng sẽ nhập luôn giá trị trường [Số lượng đã giao của năm trước]. Các thao tác khác tương tự với Trường hợp 1.

Đơn bán hàng
1.2.3 Đơn bán hàng trước khi sử dụng phần mềm

Bước 3: Lưu dữ liệu Đơn bán hàng

Sau khi nhập đủ thông tin đơn bán hàng, người dùng nhấn [LƯU] và hệ thống cập nhật đơn hàng mới lên danh sách Đơn bán hàng.

Lưu ý: Người dùng cần nhập đủ các trường thông tin bắt buộc (đánh dấu *).

Đơn bán hàng
1.2.4 Lưu dữ liệu Đơn bán hàng

Cách 2: Cập nhật Đơn bán hàng bằng excel.

Bước 1: Hoàn thành và upload file danh sách Đơn bán hàng cần lập

Trên màn hình Danh sách Đơn bán hàng, người dùng click chuột vào mũi tên tại chức năng [THÊM] (Đánh số 1) chọn Cập nhật bằng excel (Đánh số 2).

Đơn bán hàng
2.1.1 Cập nhật Đơn bán hàng bằng excel

Khi đó hệ thống hiển thị màn hình Nhập danh sách đơn bán hàng

Người dùng tải file dữ liệu mẫu về để nhập dữ liệu đơn hàng (Đánh số 1)

Người dùng sau đó chọn file excel đã có dữ liệu các đơn mua hàng cần nhập lên hệ thống (Đánh số 2) và nhấn [TIẾP TỤC] (Đánh số 3).

Đơn bán hàng
2.1.2 Tải danh sách Đơn bán hàng

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu và hoàn tất việc upload danh sách.

Sau khi upload file dữ liệu ĐBH, hệ thống sẽ kiểm tra các dữ liệu về đơn bán hàng mà người dùng đưa lên đã đúng định dạng hoặc các mã KH/mã hàng đã tồn tại trên hệ thống hay chưa.

Đơn bán hàng
2.1.3 Kiểm tra dữ liệu upload đơn bán hàng

Khi dữ liệu đã đúng hoàn toàn, người dùng nhấn [TIẾP TỤC] để chuyển đến bước hoàn thành của việc nhập liệu bằng excel.

Trên đây là các bước thêm mới Đơn bán hàng trên phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn tạo Chứng từ bán hàng 

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 02488 899 399

Email: hotro@kaike.vn

Kaike.vn

Danh mục