Danh mục Nhân viên

8 tháng trước

DANH MỤC NHÂN VIÊN

Tại màn hình này người dùng có thể thêm mới nhân viên cho doanh nghiệp của mình.

Bước 1: Truy cập giao diện Danh mục nhân viên

Người dùng đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Nhân viên.

Truy cập danh mục nhân viên

Bước 2: Nhập dữ liệu thông tin nhân viên

Để thêm mới dữ liệu nhân viên, bấm chọn  [Thêm].

Thêm nhân viên

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

Ví dụ: Mã nhân viên nhập theo định dạng: NV00004 (Chữ cái viết hoa viết liền không dấu + số)

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm chọn [LƯU].

Danh sách nhân viên

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu nhân viên Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục