Báo có

2 năm trước

BÁO CÓ 

Chức năng này cho phép doanh nghiệp lập chứng từ thu tiền vào tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp, gồm các nghiệp vụ như:

– Thu tiền gửi khách hàng

– Thu khác.

Để thực hiện tạo dữ liệu, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập màn hình Giấy báo 

Tại menu Quản lý tiền chọn Báo có hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY

Truy cập Giấy báo có
Truy cập Giấy báo có

Tại màn hình danh sách, người dùng click vào chức năng [THÊM], Người dùng chọn loại nghiệp vụ muốn lập Giấy báo có:

Chọn loại Giấy báo có
Chọn loại Giấy báo có

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ

1. Thu tiền gửi từ khách hàng

Hệ thống hiển thị màn hình Thu tiền theo khách hàng. Người dùng chọn thông tin Khách ( Số 1) và Ngày lập PT( Số 2) sau đó nhấn [LẤY DỮ LIỆU]

Chọn khách hàng cần tạo Báo có
Chọn khách hàng cần tạo Báo có

Tiếp theo, người dùng chọn đơn hàng cần thu tiền ( Số 3), nhập dữ liệu ở trường Tỉ lệ CK hoặc Tiền CK sau đó nhấn [ ĐỒNG Ý] 

Hệ thống hiển thị màn hình Thêm chứng từ Báo có

Thêm chứng từ Báo có
Thêm chứng từ Báo có

Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ sau đó click chọn Ghi sổ kế toán và nhấn [LƯU]

Bước 1: Truy cập giao diện Báo có

Đăng nhập tài khoản Kaike Professional, truy cập menu Tiền, chọn Báo có

1. Truy cập giao diện Báo có – Kaike Professional

Bước 2: Thêm chứng từ báo có

Tại đây, người dùng bấm chọn [THÊM], phần mềm sẽ xuất hiện 02 lựa chọn: Thu tiền gửi từ khách hàng và Thu khác. Người dùng chọn loại chứng từ báo có cần thêm.

2. Chọn loại chứng từ báo có – Kaike Professional

Bước 3: Nhập thông tin báo có

3.1. Trường hợp Thu tiền gửi từ khách hàng

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

3.1.1. Thu tiền gửi từ khách hàng – Kaike Professional
3.1.2. Nhập thông tin chứng từ – Kaike Professional

Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập.

3.2. Trường hợp Thu khác

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

3.2. Trường hợp thêm chứng từ Thu khác – Kaike Professional

 

Tiếp theo nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin về dữ liệu thu tiền vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

Danh sách Báo có

Trên đây là các bước thực hiện nhập dữ liệu báo có trên Kaike. 

Kaike.vn

Danh mục