Danh mục Khách hàng

12 tháng trước

DANH MỤC KHÁCH HÀNG

1. Truy cập danh mục Khách hàng

Người dùng truy cập phần mềm Kaike, tại menu Danh mục, tại mục Đối tượng sau đó chọn Khách hàng

1. Truy cập danh mục khách hàng

2. Thêm mới

Tại màn hình danh sách, người dùng click chức năng [Thêm]. Khi đó hệ thống hiển thị màn thêm mới:

  • Trường hợp KH là tổ chức:
2.1. Thêm mới khách hàng là tổ chức

+ Tab Người liên hệ 

Thông tin Người liên hệ
  • Trường hợp khách hàng là cá nhân
2.2. Thêm mới khách hàng là cá nhân

Để tạo mới người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

  • Tổ chức/cá nhân: là KH thuộc loại hình công ty hay KH là cá nhân kinh doanh
  • Nhà cung cấp: Đôi khi 1 KH cũng là nhà cung cấp
  • Mã số thuế
  • Mã KH: là trường bắt buộc, được tự động sinh khi thêm mới, người dùng có thể thay đổi
  • Tên KH: là trường bắt buộc
  • Nhóm KH/NCC
  • Địa chỉ

Các tab chung là Điều khoản TT, Địa chỉ giao hàng.

Điều khoản thanh toán
Địa chỉ giao hàng

Khi cung cấp đầy đủ thông tin giúp người dùng quản lý tốt hơn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Sau khi đủ trường thông tin, hệ thống hiển thị chức năng Lưu cho phép người dùng lưu thông tin

Danh sách khách hàng

Trên đây là các bước nhập thông tin danh mục Khách hàng trên phần mềm Kaike.

Ngoài cách nhập thủ công từng thông tin khách hàng, người dùng có thể tải lên file excel nhập tự động. Mời bạn đọc tham khảo các thao thác nhập tự động bằng file excel trong bài viết sau:

Hướng dẫn nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ

Kaike.vn

Danh mục