Kiểm kê tài sản cố định

2 năm trước

KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chức năng này cho phép người dùng kiểm kê tài sản cố định của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu kiểm kê, người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào danh mục Kiểm kê TSCĐ

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tài sản cố định, chọn Kiểm kê 

Truy cập kiểm kê TSCĐ

Bước 2: Nhập thông tin màn Thêm mới Kiểm kê

Tại màn hình Danh sách, ấn nút [Thêm], màn hình Kiểm kê TSCĐ hiển thị như sau:

Thêm Kiểm kê TSCĐ

         + Chọn ngày muốn kiểm kê tới, bấm nút [Đồng ý] màn Thêm kiểm kê TSCĐ hiển thị.

Chi tiết Kiểm kê TSCĐ

         + Tại khu vực Kiểm kê TSCĐ, người dùng nhập thông tin bắt buộc tại Thông tin chung và Chứng từ

         + Người dùng bấm nút [Thêm dòng] để thêm Thành viên tham gia kiểm kê

         + Tại khu vực Tài sản, nhập thông tin cần thiết tại trường Tồn tại, Chất lượng hiện tại, Nguyên nhân

         + Bấm nút [Lưu] để tạo mới kiểm kê TSCĐ 

Danh sách kiểm kê TSCĐ

Trên đây là các bước thực hiện tạo Kiểm kê TSCĐ trên Kaike.

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

 

Kaike.vn

Danh mục