Tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp

2 năm trước

TỔNG HỢP CÔNG NỢ TRẢ NHÀ CUNG CẤP

Bước 1: Truy cập giao diện Báo cáo mua hàng – Tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, chọn Báo cáo mua hàng , chọn Tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp.

1. Truy cập tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong báo cáo

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

 • Kỳ báo cáo: Phần mềm cung cấp các tùy chọn:
  + Năm tài chính
  + Kỳ 1; Kỳ 2;…; Kỳ 10
  + Quý 1; Quý 2; Quý 3; Quý 4
  + 6 tháng đầu năm
  + 6 tháng cuối năm
  + Tùy chọn
  Đây là trường thông tin không bắt buộc, người dùng có thể để trống nếu muốn lọc thông tin bảng tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp theo mốc thời gian khác.
 • Từ ngày… đến ngày…: Cho phép người dùng nhập mốc thời gian muốn lọc thông tin bảng tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp khác với các tùy chọn có sẵn trên ô “Kỳ báo cáo“. Đây là trường thông tin bắt buộc.
 • Tài khoản kế toán: Chọn tài khoản 33181. Đây là trường thông tin bắt buộc.
 • : Người dùng bấm chọn vào ô vuông đứng trước mã khách hàng cần lọc thông tin công nợ. Đây là trường thông tin bắt buộc.
  Người dùng có thể bấm chọn ô vuông đứng trước “Không hiển thị nhà cung cấp hết số dư cuối kỳ” để lọc ra những NCC còn số dư cuối kỳ.
 • Người dùng có tích chọn ô “Không hiển thị nhà cung cấp hết số dư cuối kỳ”

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [ĐỒNG Ý]

2. Nhập thông tin cần lọc

Bước 3: Kiểm tra thông tin của báo cáo

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo công nợ nhà cung cấp theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

 
3. Bảng tổng hợp cộng nợ nhà cung cấp

Trên đây là các bước lọc dữ liệu Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng trên phần mềm kế toán Kaike Professional. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn xem Sổ nhật ký bán hàng

Kaike.vn

Danh mục